Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Poland to introduce a special measure derogating from Article 226 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax


Identifikátor aktu: COM(2019)10
Medziinštitucionálny kód: 2019/0007 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Poland to introduce a special measure derogating from Article 226 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 23.01.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/25
Názov procesu: COM(2019)10 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Poľsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 226 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Poland to introduce a special measure derogating from Article 226 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax [docx, 89 kB] anglický 23.01.2019 Proposal for an implementing decision
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Poland to introduce a special measure derogating from Article 226 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax [pdf, 265 kB] anglický 23.01.2019 Proposal for an implementing decision
Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Poľsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 226 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty [docx, 90 kB] slovenský 23.01.2019 Proposal for an implementing decision
Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Poľsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 226 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty [pdf, 348 kB] slovenský 23.01.2019 Proposal for an implementing decision
ANNEX to the Proposal for a Council Implementing Decision authorising Poland to introduce a special measure derogating from Article 226 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax [docx, 94 kB] anglický 23.01.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Implementing Decision authorising Poland to introduce a special measure derogating from Article 226 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax [pdf, 295 kB] anglický 23.01.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu na vykonávacie rozhodnutie Rady, ktorým sa Poľsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 226 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty [docx, 89 kB] slovenský 23.01.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu na vykonávacie rozhodnutie Rady, ktorým sa Poľsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 226 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty [pdf, 398 kB] slovenský 23.01.2019 Annex Annexes