Naspäť na výsledky hľadania

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision No 940/2014/UE en ce qui concerne les produits pouvant bénéficier d'une exonération ou d'une réduction de l'octroi de mer


Identifikátor aktu: COM(2018)825
Medziinštitucionálny kód: 2018/0417 (CNS)
Názov: Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision No 940/2014/UE en ce qui concerne les produits pouvant bénéficier d'une exonération ou d'une réduction de l'octroi de mer
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 13.12.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/12
Názov procesu: COM(2018)825 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie č. 940/2014/EÚ, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane alebo úľavy na dani „octroi de mer“

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie č. 940/2014/EÚ, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane alebo úľavy na dani „octroi de mer“ [docx, 90 kB] slovenský 14.01.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie č. 940/2014/EÚ, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane alebo úľavy na dani „octroi de mer“ [pdf, 366 kB] slovenský 14.01.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision No 940/2014/EU as regards products eligible for exemption from or a reduction in dock dues [docx, 89 kB] anglický 14.01.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision No 940/2014/EU as regards products eligible for exemption from or a reduction in dock dues [pdf, 276 kB] anglický 14.01.2019 Proposal for a decision
ANNEX to Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision No 940/2014/EU as regards products eligible for exemption from or a reduction in dock dues [docx, 79 kB] anglický 14.01.2019 Annex Annexes
ANNEX to Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision No 940/2014/EU as regards products eligible for exemption from or a reduction in dock dues [pdf, 210 kB] anglický 14.01.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 940/2014/EÚ, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane alebo úľavy na dani „octroi de mer“ [docx, 80 kB] slovenský 14.01.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 940/2014/EÚ, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane alebo úľavy na dani „octroi de mer“ [pdf, 219 kB] slovenský 14.01.2019 Annex Annexes