Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a Council Decision on the position to be taken, on behalf of the European Union, in the sixty-second session of the Commission on Narcotic Drugs on the scheduling of substances under the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, as amended by the 1972 Protocol, and the Convention on Psychotropic Substances of 1971


Identifikátor aktu: COM(2018)862
Medziinštitucionálny kód: 2018/0437 (NLE)
Názov: Proposal for a Council Decision on the position to be taken, on behalf of the European Union, in the sixty-second session of the Commission on Narcotic Drugs on the scheduling of substances under the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, as amended by the 1972 Protocol, and the Convention on Psychotropic Substances of 1971
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 07.01.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/5
Názov procesu: COM(2018)862 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na šesťdesiatom druhom zasadnutí Komisie pre omamné látky v súvislosti so zaradením látok do zoznamov k Jednotnému dohovoru o omamný...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na šesťdesiatom druhom zasadnutí Komisie pre omamné látky v súvislosti so zaradením látok do zoznamov k Jednotnému dohovoru o omamných látkach z roku 1961 v znení protokolu z roku 1972 a k Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971 [docx, 91 kB] slovenský 28.01.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na šesťdesiatom druhom zasadnutí Komisie pre omamné látky v súvislosti so zaradením látok do zoznamov k Jednotnému dohovoru o omamných látkach z roku 1961 v znení protokolu z roku 1972 a k Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971 [pdf, 388 kB] slovenský 28.01.2019 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na šesťdesiatom druhom zasadnutí Komisie pre omamné látky v súvislosti so zaradením látok do zoznamov k Jednotnému dohovoru o omamných látkach z roku 1961 v znení protokolu z roku 1972 a k Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971 [docx, 78 kB] slovenský 28.01.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na šesťdesiatom druhom zasadnutí Komisie pre omamné látky v súvislosti so zaradením látok do zoznamov k Jednotnému dohovoru o omamných látkach z roku 1961 v znení protokolu z roku 1972 a k Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971 [pdf, 219 kB] slovenský 28.01.2019 Annex Annexes
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken, on behalf of the European Union, in the sixty-second session of the Commission on Narcotic Drugs on the scheduling of substances under the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, as amended by the 1972 Protocol, and the Convention on Psychotropic Substances of 1971 [docx, 89 kB] anglický 07.01.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken, on behalf of the European Union, in the sixty-second session of the Commission on Narcotic Drugs on the scheduling of substances under the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, as amended by the 1972 Protocol, and the Convention on Psychotropic Substances of 1971 [pdf, 283 kB] anglický 07.01.2019 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken, on behalf of the European Union, in the sixty-second session of the Commission on Narcotic Drugs on the scheduling of substances under the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, as amended by the 1972 Protocol, and the Convention on Psychotropic Substances of 1971 [docx, 78 kB] anglický 07.01.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken, on behalf of the European Union, in the sixty-second session of the Commission on Narcotic Drugs on the scheduling of substances under the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, as amended by the 1972 Protocol, and the Convention on Psychotropic Substances of 1971 [pdf, 138 kB] anglický 07.01.2019 Annex Annexes