Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS On the review and update of the second European Union Implementation Plan in accordance with Article 8 (4) of Regulation No 850/2004 on persistent organic pollutants


Identifikátor aktu: COM(2018)848
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS On the review and update of the second European Union Implementation Plan in accordance with Article 8 (4) of Regulation No 850/2004 on persistent organic pollutants
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 04.01.2019
Číslo procesu: LPEU/2019/4
Názov procesu: COM(2018)848 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o revízii a aktualizácii druhého realizačného plánu Európskej únie v súlade s článkom 8 ods. 4 naria...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT European Union Implementation Plan for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF REGIONS On the review and update of the second European Community Implementation Plan in accordance with Article 8(4) of Regulation No 850/2004 on persistent organic pollutants [docx, 506 kB] anglický 21.01.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT European Union Implementation Plan for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF REGIONS On the review and update of the second European Community Implementation Plan in accordance with Article 8(4) of Regulation No 850/2004 on persistent organic pollutants [pdf, 2212 kB] anglický 21.01.2019 Staff working document
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o revízii a aktualizácii druhého realizačného plánu Európskej únie v súlade s článkom 8 ods. 4 nariadenia č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach [docx, 91 kB] slovenský 04.01.2019 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o revízii a aktualizácii druhého realizačného plánu Európskej únie v súlade s článkom 8 ods. 4 nariadenia č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach [pdf, 459 kB] slovenský 04.01.2019 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS On the review and update of the second European Union Implementation Plan in accordance with Article 8 (4) of Regulation No 850/2004 on persistent organic pollutants [docx, 90 kB] anglický 04.01.2019 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS On the review and update of the second European Union Implementation Plan in accordance with Article 8 (4) of Regulation No 850/2004 on persistent organic pollutants [pdf, 348 kB] anglický 04.01.2019 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF REGIONS On the review and update of the second European Community Implementation Plan in accordance with Article 8(4) of Regulation No 850/2004 on persistent organic pollutants [docx, 506 kB] anglický 04.01.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF REGIONS On the review and update of the second European Community Implementation Plan in accordance with Article 8(4) of Regulation No 850/2004 on persistent organic pollutants [pdf, 2207 kB] anglický 04.01.2019 Staff working document