Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol to the Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia and Romania to the European Union


Identifikátor aktu: COM(2018)853
Medziinštitucionálny kód: 2018/0429 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol to the Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia and Romania to the European Union
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 04.01.2019
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2019/2
Názov procesu: COM(2018)853 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Dohode o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeh...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Dohode o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky, Chorvátskej republiky a Rumunska k Európskej únii [docx, 81 kB] slovenský 04.01.2019 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Dohode o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky, Chorvátskej republiky a Rumunska k Európskej únii [pdf, 308 kB] slovenský 04.01.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol to the Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia and Romania to the European Union [docx, 81 kB] anglický 04.01.2019 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol to the Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia and Romania to the European Union [pdf, 143 kB] anglický 04.01.2019 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol to the Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia and Romania to the European Union [docx, 71 kB] anglický 04.01.2019 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol to the Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia and Romania to the European Union [pdf, 245 kB] anglický 04.01.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Dohode o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky, Chorvátskej republiky a Rumunska k Európskej únii [docx, 71 kB] slovenský 04.01.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu ROZHODNUTIA RADY o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Dohode o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky, Chorvátskej republiky a Rumunska k Európskej únii [pdf, 338 kB] slovenský 04.01.2019 Annex Annexes