Naspäť na výsledky hľadania

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union


Identifikátor aktu: COM(2018)893
Medziinštitucionálny kód: 2018/0433 (COD)
Názov: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 19.12.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/251
Názov procesu: Riadne predbežné stanovisko k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie