Naspäť na výsledky hľadania

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil en vue de permettre la poursuite des programmes de coopération territoriale PEACE IV (Irlande-Royaume Uni) et Royaume Uni-Irlande (Irlande-Irlande du Nord-Écosse) dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne


Identifikátor aktu: COM(2018)892
Medziinštitucionálny kód: 2018/0432 (COD)
Názov: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil en vue de permettre la poursuite des programmes de coopération territoriale PEACE IV (Irlande-Royaume Uni) et Royaume Uni-Irlande (Irlande-Irlande du Nord-Écosse) dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 19.12.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/248
Názov procesu: COM(2018)892 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY s cieľom umožniť pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY s cieľom umožniť pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie [docx, 99 kB] slovenský 21.12.2018 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY s cieľom umožniť pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie [pdf, 808 kB] slovenský 21.12.2018 Proposal for a regulation
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL in order to allow for the continuation of the territorial cooperation programmes PEACE IV (Ireland-United Kingdom) and United Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-Scotland) in the context of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union [docx, 123 kB] anglický 20.12.2018 Proposal for a regulation
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL in order to allow for the continuation of the territorial cooperation programmes PEACE IV (Ireland-United Kingdom) and United Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-Scotland) in the context of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union [pdf, 710 kB] anglický 20.12.2018 Proposal for a regulation