Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - European Structural and Investment Funds 2014-2020 2018 Summary report of the programme annual implementation reports covering implementation in 2014-2017


Identifikátor aktu: COM(2018)816
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - European Structural and Investment Funds 2014-2020 2018 Summary report of the programme annual implementation reports covering implementation in 2014-2017
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 19.12.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/247
Názov procesu: COM(2018)816 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európske štrukturálne a investičné fondy (2014 – 2020) Súhrnná správa o výročných správach o vykonáv...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európske štrukturálne a investičné fondy (2014 – 2020) Súhrnná správa o výročných správach o vykonávaní programov z roku 2018 vzťahujúca sa na vykonávanie v rokoch 2014 – 2017 [docx, 218 kB] slovenský 01.04.2019 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európske štrukturálne a investičné fondy (2014 – 2020) Súhrnná správa o výročných správach o vykonávaní programov z roku 2018 vzťahujúca sa na vykonávanie v rokoch 2014 – 2017 [pdf, 706 kB] slovenský 01.04.2019 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS European Structural and Investment Funds 2014-2020 2018 Summary report of the programme annual implementation reports covering implementation in 2014-2017 [docx, 215 kB] anglický 01.04.2019 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS European Structural and Investment Funds 2014-2020 2018 Summary report of the programme annual implementation reports covering implementation in 2014-2017 [pdf, 477 kB] anglický 01.04.2019 Report
PRÍLOHA k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európske štrukturálne a investičné fondy (2014 – 2020) Súhrnná správa o výročných správach o vykonávaní programov z roku 2018 vzťahujúca sa na vykonávanie v rokoch 2014 – 2017 [docx, 94 kB] slovenský 01.04.2019 Annex Annexes
PRÍLOHA k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európske štrukturálne a investičné fondy (2014 – 2020) Súhrnná správa o výročných správach o vykonávaní programov z roku 2018 vzťahujúca sa na vykonávanie v rokoch 2014 – 2017 [pdf, 569 kB] slovenský 01.04.2019 Annex Annexes
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS European Structural and Investment Funds 2014-2020 2018 Summary report of the programme annual implementation reports covering implementation in 2014-2017 [docx, 92 kB] anglický 01.04.2019 Annex Annexes
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS European Structural and Investment Funds 2014-2020 2018 Summary report of the programme annual implementation reports covering implementation in 2014-2017 [pdf, 373 kB] anglický 01.04.2019 Annex Annexes
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS European Structural and Investment Funds 2014-2020 2018 Summary report of the programme annual implementation reports covering implementation in 2014-2017 [docx, 479 kB] anglický 01.04.2019 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS European Structural and Investment Funds 2014-2020 2018 Summary report of the programme annual implementation reports covering implementation in 2014-2017 [pdf, 1003 kB] anglický 01.04.2019 Staff working document
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS European Structural and Investment Funds 2014-2020 2018 Summary report of the programme annual implementation reports covering implementation in 2014-2017 [docx, 235 kB] anglický 19.12.2018 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS European Structural and Investment Funds 2014-2020 2018 Summary report of the programme annual implementation reports covering implementation in 2014-2017 [pdf, 476 kB] anglický 19.12.2018 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európske štrukturálne a investičné fondy (2014 – 2020) Súhrnná správa o výročných správach o vykonávaní programov z roku 2018 vzťahujúca sa na vykonávanie v rokoch 2014 – 2017 [docx, 239 kB] slovenský 19.12.2018 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európske štrukturálne a investičné fondy (2014 – 2020) Súhrnná správa o výročných správach o vykonávaní programov z roku 2018 vzťahujúca sa na vykonávanie v rokoch 2014 – 2017 [pdf, 707 kB] slovenský 19.12.2018 Report
PRÍLOHA k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európske štrukturálne a investičné fondy (2014 – 2020) Súhrnná správa o výročných správach o vykonávaní programov z roku 2018 vzťahujúca sa na vykonávanie v rokoch 2014 – 2017 [docx, 114 kB] slovenský 19.12.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európske štrukturálne a investičné fondy (2014 – 2020) Súhrnná správa o výročných správach o vykonávaní programov z roku 2018 vzťahujúca sa na vykonávanie v rokoch 2014 – 2017 [pdf, 567 kB] slovenský 19.12.2018 Annex Annexes
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS European Structural and Investment Funds 2014-2020 2018 Summary report of the programme annual implementation reports covering implementation in 2014-2017 [docx, 113 kB] anglický 19.12.2018 Annex Annexes
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS European Structural and Investment Funds 2014-2020 2018 Summary report of the programme annual implementation reports covering implementation in 2014-2017 [pdf, 372 kB] anglický 19.12.2018 Annex Annexes