Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Report on the functioning of the European carbon market


Identifikátor aktu: COM(2018)842
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Report on the functioning of the European carbon market
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 17.12.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/244
Názov procesu: COM(2018)842 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o fungovaní európskeho trhu s uhlíkom