Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of a Protocol to the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention extending that agreement to law enforcement


Identifikátor aktu: COM(2018)836
Medziinštitucionálny kód: 2018/0424 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of a Protocol to the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention extending that agreement to law enforcement
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 14.12.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/241
Názov procesu: COM(2018)836 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise, v mene Európskej únie, Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za ...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of a Protocol to the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention extending that agreement to law enforcement [docx, 86 kB] anglický 17.12.2018 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of a Protocol to the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention extending that agreement to law enforcement [pdf, 251 kB] anglický 17.12.2018 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise, v mene Európskej únie, Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, ktorým sa rozširuje uplatňovanie uvedenej dohody o účely presadzovania práva [docx, 86 kB] slovenský 17.12.2018 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise, v mene Európskej únie, Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, ktorým sa rozširuje uplatňovanie uvedenej dohody o účely presadzovania práva [pdf, 336 kB] slovenský 17.12.2018 Proposal for a decision