Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of Annex XI to the Staff Regulations and Article 66a thereof


Identifikátor aktu: COM(2018)830
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of Annex XI to the Staff Regulations and Article 66a thereof
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 14.12.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/237
Názov procesu: COM(2018)830 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní prílohy XI k služobnému poriadku a jeho článku 66a