Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of Annex XII to the Staff Regulations


Identifikátor aktu: COM(2018)829
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of Annex XII to the Staff Regulations
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 14.12.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/236
Názov procesu: COM(2018)829 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní prílohy XII k služobnému poriadku