Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of a Protocol between the European Union, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland regarding the access to Eurodac for law enforcement purposes


Identifikátor aktu: COM(2018)831
Medziinštitucionálny kód: 2018/0421 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of a Protocol between the European Union, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland regarding the access to Eurodac for law enforcement purposes
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 13.12.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/233
Názov procesu: COM(2018)831 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise, v mene Európskej únie, Protokolu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konf...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of a Protocol between the European Union, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland regarding the access to Eurodac for law enforcement purposes [docx, 85 kB] anglický 13.12.2018 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of a Protocol between the European Union, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland regarding the access to Eurodac for law enforcement purposes [pdf, 253 kB] anglický 13.12.2018 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise, v mene Európskej únie, Protokolu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva [docx, 86 kB] slovenský 13.12.2018 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise, v mene Európskej únie, Protokolu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva [pdf, 337 kB] slovenský 13.12.2018 Proposal for a decision