Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established in accordance with Article 41(1) of the Agreement between the European Union and the Kingdom of Norway on administrative cooperation, combating fraud and recovery of claims in the field of value added tax


Identifikátor aktu: COM(2018)832
Medziinštitucionálny kód: 2018/0422 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established in accordance with Article 41(1) of the Agreement between the European Union and the Kingdom of Norway on administrative cooperation, combating fraud and recovery of claims in the field of value added tax
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 12.12.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/224
Názov procesu: COM(2018)832 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom v súlade s článkom 41 ods. 1 Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o administratívnej spol...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom v súlade s článkom 41 ods. 1 Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty [docx, 85 kB] slovenský 12.12.2018 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom v súlade s článkom 41 ods. 1 Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty [pdf, 326 kB] slovenský 12.12.2018 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established in accordance with Article 41(1) of the Agreement between the European Union and the Kingdom of Norway on administrative cooperation, combating fraud and recovery of claims in the field of value added tax [docx, 84 kB] anglický 12.12.2018 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established in accordance with Article 41(1) of the Agreement between the European Union and the Kingdom of Norway on administrative cooperation, combating fraud and recovery of claims in the field of value added tax [pdf, 155 kB] anglický 12.12.2018 Proposal for a decision
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established in accordance with Article 41(1) of the Agreement between the European union and the Kingdom of Norway on administrative cooperation, combating fraud and recovery of claims in the field of the value added tax [docx, 162 kB] anglický 12.12.2018 Annex Annexes
ANNEXES to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established in accordance with Article 41(1) of the Agreement between the European union and the Kingdom of Norway on administrative cooperation, combating fraud and recovery of claims in the field of the value added tax [pdf, 694 kB] anglický 12.12.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom v súlade s článkom 41 ods. 1 Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty [docx, 163 kB] slovenský 12.12.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom v súlade s článkom 41 ods. 1 Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty [pdf, 911 kB] slovenský 12.12.2018 Annex Annexes