Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Final Report pursuant to Article 4 of Decision No 562/2014/EU of the European Parliament and the Council of 15 May 2014 on the participation of the European Union in the capital increase of the European Investment Fund


Identifikátor aktu: COM(2018)815
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Final Report pursuant to Article 4 of Decision No 562/2014/EU of the European Parliament and the Council of 15 May 2014 on the participation of the European Union in the capital increase of the European Investment Fund
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 12.12.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/223
Názov procesu: COM(2018)815 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Záverečná správa podľa článku 4 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 562/2014/EÚ z 15. mája 2014 o účasti Európskej únie na zvýšení základného imania Európs...