Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Progress in the implementation of the EU Forest Strategy 'A new EU Forest Strategy: for forests and the forest sector'


Identifikátor aktu: COM(2018)811
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Progress in the implementation of the EU Forest Strategy 'A new EU Forest Strategy: for forests and the forest sector'
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 07.12.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/211
Názov procesu: COM(2018)811 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Pokrok pri vykonávaní stratégie lesného hospodárstva EÚ „Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ: pre...