Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, of the status agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia


Identifikátor aktu: COM(2018)799
Medziinštitucionálny kód: 2018/0410 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, of the status agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 07.12.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/209
Názov procesu: COM(2018)799 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Srbskou republikou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Srbskej republike v mene ...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, of the status agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia [docx, 91 kB] anglický 07.12.2018 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, of the status agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia [pdf, 281 kB] anglický 07.12.2018 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Srbskou republikou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Srbskej republike v mene Únie [docx, 92 kB] slovenský 07.12.2018 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Srbskou republikou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Srbskej republike v mene Únie [pdf, 380 kB] slovenský 07.12.2018 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the Union, of the status agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia [docx, 89 kB] anglický 07.12.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the Union, of the status agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia [pdf, 190 kB] anglický 07.12.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpise dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Srbskou republikou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Srbskej republike v mene Únie [docx, 90 kB] slovenský 07.12.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o podpise dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Srbskou republikou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Srbskej republike v mene Únie [pdf, 367 kB] slovenský 07.12.2018 Annex Annexes