Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products


Identifikátor aktu: COM(2018)791
Medziinštitucionálny kód: 2018/0411 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 06.12.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/206
Názov procesu: COM(2018)791 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products [docx, 90 kB] anglický 06.12.2018 Proposal for a regulation
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products [pdf, 283 kB] anglický 06.12.2018 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov [docx, 91 kB] slovenský 06.12.2018 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov [pdf, 367 kB] slovenský 06.12.2018 Proposal for a regulation
PRÍLOHA k návrhu NARIADENIA RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov [docx, 429 kB] slovenský 06.12.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu NARIADENIA RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov [pdf, 6989 kB] slovenský 06.12.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL REGULATION amending regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products [docx, 395 kB] anglický 06.12.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a COUNCIL REGULATION amending regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products [pdf, 6806 kB] anglický 06.12.2018 Annex Annexes