Naspäť na výsledky hľadania

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre de la communication Lutter contre la désinformation en ligne: une approche européenne


Identifikátor aktu: COM(2018)794
Názov: Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre de la communication Lutter contre la désinformation en ligne: une approche européenne
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 05.12.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/205
Názov procesu: COM(2018)794 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní oznámenia „Boj proti dezinformáciám na internete: európsky prístup“