Naspäť na výsledky hľadania

Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Plan d'action contre la désinformation


Identifikátor aktu: JOIN(2018)36
Názov: Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Plan d'action contre la désinformation
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 05.12.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/204
Názov procesu: JOIN(2018)36 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Akčný plán proti dezinformáciám