Naspäť na výsledky hľadania

Proposition de décision du Conseil pour la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique


Identifikátor aktu: COM(2018)834
Medziinštitucionálny kód: 2018/0427 (NLE)
Názov: Proposition de décision du Conseil pour la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 05.12.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/200
Názov procesu: COM(2018)834 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu