Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on the evaluation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020


Identifikátor aktu: COM(2018)785
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on the evaluation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 04.12.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/195
Názov procesu: COM(2018)785 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o hodnotení rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o hodnotení rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 [docx, 169 kB] slovenský 04.12.2018 Communication
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o hodnotení rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 [pdf, 993 kB] slovenský 04.12.2018 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on the evaluation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020 [docx, 339 kB] anglický 04.12.2018 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on the evaluation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020 [pdf, 639 kB] anglický 04.12.2018 Communication
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Evaluation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020 Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on the evaluation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020 [docx, 747 kB] anglický 04.12.2018 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Evaluation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020 Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on the evaluation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020 [pdf, 2742 kB] anglický 04.12.2018 Staff working document