Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards certain budgetary and personnel matters in relation to the implementation of the Treaty establishing the Transport Community


Identifikátor aktu: COM(2018)793
Medziinštitucionálny kód: 2018/0408 (NLE)
Názov: Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards certain budgetary and personnel matters in relation to the implementation of the Treaty establishing the Transport Community
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 03.12.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/192
Názov procesu: COM(2018)793 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o určité rozpočtové a personálne záležitosti v súvislosti s vykon...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o určité rozpočtové a personálne záležitosti v súvislosti s vykonávaním Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva [docx, 124 kB] slovenský 17.01.2019 Annex Annexes
PRÍLOHY k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o určité rozpočtové a personálne záležitosti v súvislosti s vykonávaním Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva [pdf, 889 kB] slovenský 17.01.2019 Annex Annexes
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o určité rozpočtové a personálne záležitosti v súvislosti s vykonávaním Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva [docx, 86 kB] slovenský 13.12.2018 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o určité rozpočtové a personálne záležitosti v súvislosti s vykonávaním Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva [pdf, 347 kB] slovenský 13.12.2018 Proposal for a decision
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o určité rozpočtové a personálne záležitosti v súvislosti s vykonávaním Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva [docx, 86 kB] slovenský 13.12.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o určité rozpočtové a personálne záležitosti v súvislosti s vykonávaním Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva [pdf, 403 kB] slovenský 13.12.2018 Annex Annexes
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards certain budgetary and personnel matters in relation to the implementation of the Treaty establishing the Transport Community [docx, 85 kB] anglický 03.12.2018 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards certain budgetary and personnel matters in relation to the implementation of the Treaty establishing the Transport Community [pdf, 249 kB] anglický 03.12.2018 Proposal for a decision
ANNEX to the proposal for a Council Decision establishing the position to be adopted on behalf of the European Union within the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards certain budgetary and personnel matters in relation to the implementation of the Treaty establishing the Transport Community [docx, 86 kB] anglický 03.12.2018 Annex Annexes
ANNEX to the proposal for a Council Decision establishing the position to be adopted on behalf of the European Union within the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards certain budgetary and personnel matters in relation to the implementation of the Treaty establishing the Transport Community [pdf, 316 kB] anglický 03.12.2018 Annex Annexes
ANNEXES to the proposal for a Council Decision establishing the position to be adopted on behalf of the European Union within the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards certain budgetary and personnel matters in relation to the implementation of the Treaty establishing the Transport Community [docx, 124 kB] anglický 03.12.2018 Annex Annexes
ANNEXES to the proposal for a Council Decision establishing the position to be adopted on behalf of the European Union within the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards certain budgetary and personnel matters in relation to the implementation of the Treaty establishing the Transport Community [pdf, 564 kB] anglický 03.12.2018 Annex Annexes