Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on an agreement between the European Union and each individual European Neighbourhood Policy South country for the purpose of agreeing the terms and conditions for extending the provision of the European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) over European Neighbourhood Policy


Identifikátor aktu: COM(2018)776
Názov: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on an agreement between the European Union and each individual European Neighbourhood Policy South country for the purpose of agreeing the terms and conditions for extending the provision of the European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) over European Neighbourhood Policy
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 30.11.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/190
Názov procesu: COM(2018)776 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a každou jednotlivou krajinou južného susedstva v rámci európskej susedskej politiky s cieľom dohodnúť podmienky rozšíre...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a každou jednotlivou krajinou južného susedstva v rámci európskej susedskej politiky s cieľom dohodnúť podmienky rozšírenia poskytovania Európskej prekryvnej služby geostacionárnej navigácie (EGNOS) na územie európskej susedskej politiky [docx, 90 kB] slovenský 30.11.2018 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a každou jednotlivou krajinou južného susedstva v rámci európskej susedskej politiky s cieľom dohodnúť podmienky rozšírenia poskytovania Európskej prekryvnej služby geostacionárnej navigácie (EGNOS) na územie európskej susedskej politiky [pdf, 370 kB] slovenský 30.11.2018 Recommendation for a decision
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on an agreement between the European Union and each individual European Neighbourhood Policy South country for the purpose of agreeing the terms and conditions for extending the provision of the European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) over European Neighbourhood Policy [docx, 89 kB] anglický 30.11.2018 Recommendation for a decision
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on an agreement between the European Union and each individual European Neighbourhood Policy South country for the purpose of agreeing the terms and conditions for extending the provision of the European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) over European Neighbourhood Policy [pdf, 267 kB] anglický 30.11.2018 Recommendation for a decision
PRÍLOHA k odporúčaniu pre ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a každou jednotlivou krajinou južného susedstva v rámci európskej susedskej politiky s cieľom dohodnúť podmienky rozšírenia poskytovania Európskej prekryvnej služby geostacionárnej navigácie (EGNOS) na územie európskej susedskej politiky [docx, 81 kB] slovenský 30.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k odporúčaniu pre ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a každou jednotlivou krajinou južného susedstva v rámci európskej susedskej politiky s cieľom dohodnúť podmienky rozšírenia poskytovania Európskej prekryvnej služby geostacionárnej navigácie (EGNOS) na územie európskej susedskej politiky [pdf, 237 kB] slovenský 30.11.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on an agreement between the European Union and each individual European Neighbourhood Policy South country for the purpose of agreeing the terms and conditions for extending the provision of the European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) over European Neighbourhood Policy [docx, 80 kB] anglický 30.11.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on an agreement between the European Union and each individual European Neighbourhood Policy South country for the purpose of agreeing the terms and conditions for extending the provision of the European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) over European Neighbourhood Policy [pdf, 38 kB] anglický 30.11.2018 Annex Annexes