Naspäť na výsledky hľadania

Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Annual report on the European Union's humanitarian aid policies and their implementation in 2017


Identifikátor aktu: COM(2018)774
Názov: Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Annual report on the European Union's humanitarian aid policies and their implementation in 2017
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 30.11.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/189
Názov procesu: COM(2018)774 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o politikách humanitárnej pomoci Európskej únie a ich vykonávaní v roku 2017