Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on data pertaining to the budgetary impact of the 2018 annual update of remuneration and pensions of the officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto


Identifikátor aktu: COM(2018)781
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on data pertaining to the budgetary impact of the 2018 annual update of remuneration and pensions of the officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 30.11.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/188
Názov procesu: COM(2018)781 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o údajoch týkajúcich sa rozpočtového vplyvu ročnej aktualizácie odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie v roku 2018 a korekčných koefi...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o údajoch týkajúcich sa rozpočtového vplyvu ročnej aktualizácie odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie v roku 2018 a korekčných koeficientov, ktoré sa na ne uplatňujú [docx, 88 kB] slovenský 30.11.2018 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o údajoch týkajúcich sa rozpočtového vplyvu ročnej aktualizácie odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie v roku 2018 a korekčných koeficientov, ktoré sa na ne uplatňujú [pdf, 522 kB] slovenský 30.11.2018 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on data pertaining to the budgetary impact of the 2018 annual update of remuneration and pensions of the officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto [docx, 87 kB] anglický 30.11.2018 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on data pertaining to the budgetary impact of the 2018 annual update of remuneration and pensions of the officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto [pdf, 406 kB] anglický 30.11.2018 Report
ANNEX to the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on data pertaining to the budgetary impact of the 2018 annual update of remuneration and pensions of the officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto [docx, 117 kB] anglický 30.11.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on data pertaining to the budgetary impact of the 2018 annual update of remuneration and pensions of the officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto [pdf, 1013 kB] anglický 30.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHY k správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade o údajoch týkajúcich sa rozpočtového vplyvu ročnej aktualizácie odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie v roku 2018 a korekčných koeficientov, ktoré sa na ne uplatňujú [docx, 116 kB] slovenský 30.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHY k správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade o údajoch týkajúcich sa rozpočtového vplyvu ročnej aktualizácie odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie v roku 2018 a korekčných koeficientov, ktoré sa na ne uplatňujú [pdf, 1309 kB] slovenský 30.11.2018 Annex Annexes