Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the suitability of the owner-occupied housing (OOH) price index for integration into the harmonised index of consumer prices (HICP) coverage


Identifikátor aktu: COM(2018)768
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the suitability of the owner-occupied housing (OOH) price index for integration into the harmonised index of consumer prices (HICP) coverage
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 29.11.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/184
Názov procesu: COM(2018)768 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vhodnosti začlenenia indexu cien bývania vo vlastnom obydlí (OOH) do rozsahu harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP)