Naspäť na výsledky hľadania

Proposition de décision du Conseil arrêtant la composition du Comité économique et social européen


Identifikátor aktu: COM(2018)783
Medziinštitucionálny kód: 2018/0402 (NLE)
Názov: Proposition de décision du Conseil arrêtant la composition du Comité économique et social européen
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 28.11.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/182
Názov procesu: COM(2018)783 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa určuje zloženie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru