Naspäť na výsledky hľadania

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Banque centrale européenne Troisième rapport d’étape sur les progrès accomplis dans la réduction des prêts non performants et la poursuite de la réduction des risques au sein de l'union bancaire


Identifikátor aktu: COM(2018)766
Názov: Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Banque centrale européenne Troisième rapport d’étape sur les progrès accomplis dans la réduction des prêts non performants et la poursuite de la réduction des risques au sein de l'union bancaire
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 28.11.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/180
Názov procesu: COM(2018)766 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE Tretia správa o pokroku pri znižovaní objemu nesplácaných úverov a ďalšom znižovaní rizík v bankovej únii

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK Third Progress Report on the reduction of non-performing loans and further risk reduction in the Banking Union [docx, 280 kB] anglický 04.01.2019 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK Third Progress Report on the reduction of non-performing loans and further risk reduction in the Banking Union [pdf, 507 kB] anglický 04.01.2019 Communication
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE Tretia správa o pokroku pri znižovaní objemu nesplácaných úverov a ďalšom znižovaní rizík v bankovej únii [docx, 288 kB] slovenský 17.12.2018 Communication
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE Tretia správa o pokroku pri znižovaní objemu nesplácaných úverov a ďalšom znižovaní rizík v bankovej únii [pdf, 898 kB] slovenský 17.12.2018 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK Third Progress Report on the reduction of non-performing loans and further risk reduction in the Banking Union [docx, 305 kB] anglický 29.11.2018 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK Third Progress Report on the reduction of non-performing loans and further risk reduction in the Banking Union [pdf, 507 kB] anglický 29.11.2018 Communication
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT European Platforms for Non-Performing Loans Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK Third Progress Report on the reduction of non-performing loans and further risk reduction in the Banking Union [docx, 300 kB] anglický 29.11.2018 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT European Platforms for Non-Performing Loans Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK Third Progress Report on the reduction of non-performing loans and further risk reduction in the Banking Union [pdf, 755 kB] anglický 29.11.2018 Staff working document