Naspäť na výsledky hľadania

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque central européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Union des marchés des capitaux: il est temps de redoubler d'efforts pour tenir les engagements pris en faveur de l'investissement, de la croissance et d'un renforcement du rôle de l'euro


Identifikátor aktu: COM(2018)767
Názov: Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque central européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Union des marchés des capitaux: il est temps de redoubler d'efforts pour tenir les engagements pris en faveur de l'investissement, de la croissance et d'un renforcement du rôle de l'euro
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 28.11.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/179
Názov procesu: COM(2018)767 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Únia kapitálových trhov: čas obnoviť úsilie s cieľom ...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Únia kapitálových trhov: čas obnoviť úsilie s cieľom realizovať investície a dosiahnuť rast a silnejšiu úlohu eura [docx, 77 kB] slovenský 11.12.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Únia kapitálových trhov: čas obnoviť úsilie s cieľom realizovať investície a dosiahnuť rast a silnejšiu úlohu eura [pdf, 380 kB] slovenský 11.12.2018 Annex Annexes
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Únia kapitálových trhov: čas obnoviť úsilie s cieľom realizovať investície a dosiahnuť rast a silnejšiu úlohu eura [docx, 309 kB] slovenský 11.12.2018 Communication
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Únia kapitálových trhov: čas obnoviť úsilie s cieľom realizovať investície a dosiahnuť rast a silnejšiu úlohu eura [pdf, 499 kB] slovenský 11.12.2018 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Capital Markets Union: time for renewed efforts to deliver for investment, growth and a stronger role of the euro [docx, 274 kB] anglický 29.11.2018 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Capital Markets Union: time for renewed efforts to deliver for investment, growth and a stronger role of the euro [pdf, 388 kB] anglický 29.11.2018 Communication
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Capital Markets Union: time for renewed efforts to deliver for investment, growth and a stronger role of the euro [docx, 66 kB] anglický 29.11.2018 Annex Annexes
ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Capital Markets Union: time for renewed efforts to deliver for investment, growth and a stronger role of the euro [pdf, 178 kB] anglický 29.11.2018 Annex Annexes