Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on EAGF expenditure Early Warning System No 7-10/2018


Identifikátor aktu: COM(2018)779
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on EAGF expenditure Early Warning System No 7-10/2018
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 27.11.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/177
Názov procesu: COM(2018)779 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výdavkoch z EPZF Systém včasného varovania č. 7-10/2018