Naspäť na výsledky hľadania

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d'investissement Examen annuel de la croissance 2019 - Pour une Europe plus forte dans un contexte d'incertitude à l'échelle mondiale


Identifikátor aktu: COM(2018)770
Názov: Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d'investissement Examen annuel de la croissance 2019 - Pour une Europe plus forte dans un contexte d'incertitude à l'échelle mondiale
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 21.11.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/168
Názov procesu: COM(2018)770 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Ročný prieskum rastu na rok 2019: Za sil...