Naspäť na výsledky hľadania

Recommandation de recommandation du Conseil concernant la politique économique dans la zone euro


Identifikátor aktu: COM(2018)759
Názov: Recommandation de recommandation du Conseil concernant la politique économique dans la zone euro
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 21.11.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/166
Názov procesu: COM(2018)759 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY o hospodárskej politike eurozóny