Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - Harmonised standards: Enhancing transparency and legal certainty for a fully functioning Single Market


Identifikátor aktu: COM(2018)764
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - Harmonised standards: Enhancing transparency and legal certainty for a fully functioning Single Market
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 22.11.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/164
Názov procesu: COM(2018)764 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU Harmonizované normy: zvyšovanie transparentnosti a právnej istoty v záujme plne fungujúceho jednotného trhu