Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION - Italy - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union


Identifikátor aktu: COM(2018)809
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION - Italy - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 21.11.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/162
Názov procesu: COM(2018)809 SPRÁVA KOMISIE Taliansko Správa vypracovaná v súlade s článkom 126 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie