Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL – Commission report to the Council pursuant to Article -11(2) of Regulation (EC) No 1466/97 on the enhanced surveillance mission in Hungary, of 18-19 September 2018


Identifikátor aktu: COM(2018)804
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL – Commission report to the Council pursuant to Article -11(2) of Regulation (EC) No 1466/97 on the enhanced surveillance mission in Hungary, of 18-19 September 2018
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 21.11.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/158
Názov procesu: COM(2018)804 SPRÁVA KOMISIE RADE Správa Komisie Rade podľa článku -11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1466/97 o misii zvýšeného dohľadu v Maďarsku z 18. - 19. septembra 2018