Naspäť na výsledky hľadania

Recommendation for a Council Decision establishing that no effective action has been taken by Romania in response to the Council Recommendation of 22 June 2018


Identifikátor aktu: COM(2018)803
Názov: Recommendation for a Council Decision establishing that no effective action has been taken by Romania in response to the Council Recommendation of 22 June 2018
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 21.11.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/157
Názov procesu: COM(2018)803 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje, že Rumunsko neprijalo účinné opatrenia v reakcii na odporúčanie Rady z 22. júna 2018

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje, že Rumunsko neprijalo účinné opatrenia v reakcii na odporúčanie Rady z 22. júna 2018 [docx, 82 kB] slovenský 23.11.2018 Recommendation for a decision
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje, že Rumunsko neprijalo účinné opatrenia v reakcii na odporúčanie Rady z 22. júna 2018 [pdf, 303 kB] slovenský 23.11.2018 Recommendation for a decision
Recommendation for a COUNCIL DECISION establishing that no effective action has been taken by Romania in response to the Council Recommendation of 22 June 2018 [docx, 67 kB] anglický 21.11.2018 Recommendation for a decision
Recommendation for a COUNCIL DECISION establishing that no effective action has been taken by Romania in response to the Council Recommendation of 22 June 2018 [pdf, 40 kB] anglický 21.11.2018 Recommendation for a decision
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the documents Recommendation for a Council decision establishing that no effective action has been taken by Romania in response to the Council recommendation of 22 June 2018 Recommendation for a Council Recommendation with a view to correcting the significant observed deviation from the adjustment path toward the medium-term budgetary objective in Romania [docx, 119 kB] anglický 21.11.2018 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the documents Recommendation for a Council decision establishing that no effective action has been taken by Romania in response to the Council recommendation of 22 June 2018 Recommendation for a Council Recommendation with a view to correcting the significant observed deviation from the adjustment path toward the medium-term budgetary objective in Romania [pdf, 301 kB] anglický 21.11.2018 Staff working document