Naspäť na výsledky hľadania

Report from the Commission to the Council - Commission report to the Council pursuant to Article -11(2) of Regulation (EC) No 1466/97 on the enhanced surveillance mission in Romania, of 27-28 September 2018


Identifikátor aktu: COM(2018)801
Názov: Report from the Commission to the Council - Commission report to the Council pursuant to Article -11(2) of Regulation (EC) No 1466/97 on the enhanced surveillance mission in Romania, of 27-28 September 2018
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 21.11.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/155
Názov procesu: COM(2018)801 SPRÁVA KOMISIE RADE Správa Komisie Rade podľa článku -11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1466/97 o misii zvýšeného dohľadu v Rumunsku z 27. – 28. septembra 2018