Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Annual Monitoring Report on the implementation of Structural Reform Support Programme 2017


Identifikátor aktu: COM(2018)755
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Annual Monitoring Report on the implementation of Structural Reform Support Programme 2017
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 21.11.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/153
Názov procesu: COM(2018)755 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná monitorovacia správa o vykonávaní programu na podporu štrukturálnych reforiem za rok 2017