Naspäť na výsledky hľadania

Proposition de décision d'exécution du Conseil modifiant la décision d'exécution 2013/53/UE du Conseil autorisant le Royaume de Belgique à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée


Identifikátor aktu: COM(2018)749
Medziinštitucionálny kód: 2018/0387 (NLE)
Názov: Proposition de décision d'exécution du Conseil modifiant la décision d'exécution 2013/53/UE du Conseil autorisant le Royaume de Belgique à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.11.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/152
Názov procesu: COM(2018)749 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/53/EÚ, ktorým sa Belgickému kráľovstvu povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 285 smernice 2006/112/ES o ...