Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products


Identifikátor aktu: COM(2018)746
Medziinštitucionálny kód: 2018/0386 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 15.11.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/146
Názov procesu: COM(2018)746 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa [docx, 91 kB] slovenský 15.11.2018 Proposal for a regulation
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa [pdf, 363 kB] slovenský 15.11.2018 Proposal for a regulation
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products [docx, 90 kB] anglický 15.11.2018 Proposal for a regulation
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products [pdf, 278 kB] anglický 15.11.2018 Proposal for a regulation
PRÍLOHA k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa [docx, 99 kB] slovenský 15.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa [pdf, 585 kB] slovenský 15.11.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products [docx, 100 kB] anglický 15.11.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products [pdf, 489 kB] anglický 15.11.2018 Annex Annexes