Naspäť na výsledky hľadania

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Vers un cadre de l’Union européenne complet en matière de perturbateurs endocriniens


Identifikátor aktu: COM(2018)734
Názov: Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Vers un cadre de l’Union européenne complet en matière de perturbateurs endocriniens
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 07.11.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/145
Názov procesu: COM(2018)734 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Tvorba komplexného rámca Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov