Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Summary of the annual implementation reports for the operational programmes co-financed by the Fund for European Aid to the Most Deprived in 2016


Identifikátor aktu: COM(2018)742
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Summary of the annual implementation reports for the operational programmes co-financed by the Fund for European Aid to the Most Deprived in 2016
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 14.11.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/139
Názov procesu: COM(2018)742 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Zhrnutie ročných správ o realizácii operačných programov spolufinancovaných z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby v roku 2016

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Summary of the annual implementation reports for the operational programmes co-financed by the Fund for European Aid to the Most Deprived in 2016 [docx, 133 kB] anglický 14.11.2018 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Summary of the annual implementation reports for the operational programmes co-financed by the Fund for European Aid to the Most Deprived in 2016 [pdf, 434 kB] anglický 14.11.2018 Report
SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Zhrnutie ročných správ o realizácii operačných programov spolufinancovaných z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby v roku 2016 [docx, 137 kB] slovenský 14.11.2018 Report
SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Zhrnutie ročných správ o realizácii operačných programov spolufinancovaných z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby v roku 2016 [pdf, 472 kB] slovenský 14.11.2018 Report
PRÍLOHA k SPRÁVE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Zhrnutie ročných správ o realizácii operačných programov spolufinancovaných z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby v roku 2016 [docx, 137 kB] slovenský 14.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k SPRÁVE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Zhrnutie ročných správ o realizácii operačných programov spolufinancovaných z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby v roku 2016 [pdf, 1204 kB] slovenský 14.11.2018 Annex Annexes
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Summary of the annual implementation reports for the operational programmes co-financed by the Fund for European Aid to the Most Deprived in 2016 [docx, 138 kB] anglický 14.11.2018 Annex Annexes
ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Summary of the annual implementation reports for the operational programmes co-financed by the Fund for European Aid to the Most Deprived in 2016 [pdf, 915 kB] anglický 14.11.2018 Annex Annexes