Naspäť na výsledky hľadania

Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Review of Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products with regard to substances with endocrine-disrupting properties


Identifikátor aktu: COM(2018)739
Názov: Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Review of Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products with regard to substances with endocrine-disrupting properties
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 07.11.2018
Číslo procesu: LPEU/2018/126
Názov procesu: COM(2018)739 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Preskúmanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v súvislosti s látkami s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém...