Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Croatia to introduce a special measure derogating from point (a) of Article 26(1) and Article 168 of Council Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax


Identifikátor aktu: COM(2018)726
Medziinštitucionálny kód: 2018/0375 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Croatia to introduce a special measure derogating from point (a) of Article 26(1) and Article 168 of Council Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 06.11.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/124
Názov procesu: COM(2018)726 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Chorvátsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 26 ods. 1 písm. a) a článku 168 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z prid...