Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Council established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the on part, and the SADC EPA States, of the other part as regards the adoption of the Rules of Procedure for the Joint Council and for the Trade and Development Committee


Identifikátor aktu: COM(2018)724
Medziinštitucionálny kód: 2018/0374 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Council established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the on part, and the SADC EPA States, of the other part as regards the adoption of the Rules of Procedure for the Joint Council and for the Trade and Development Committee
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 05.11.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/123
Názov procesu: COM(2018)724 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnej rade zriadenej v rámci Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Council established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the on part, and the SADC EPA States, of the other part as regards the adoption of the Rules of Procedure for the Joint Council and for the Trade and Development Committee [docx, 81 kB] anglický 05.11.2018 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Council established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the on part, and the SADC EPA States, of the other part as regards the adoption of the Rules of Procedure for the Joint Council and for the Trade and Development Committee [pdf, 152 kB] anglický 05.11.2018 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnej rade zriadenej v rámci Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Spoločnej rady a Výboru pre obchod a rozvoj [docx, 83 kB] slovenský 05.11.2018 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnej rade zriadenej v rámci Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Spoločnej rady a Výboru pre obchod a rozvoj [pdf, 324 kB] slovenský 05.11.2018 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Council established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the on part, and the SADC EPA States, of the other part as regards the adoption of the Rules of Procedure for the Joint Council and for the Trade and Development Committee [docx, 88 kB] anglický 05.11.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Council established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the on part, and the SADC EPA States, of the other part as regards the adoption of the Rules of Procedure for the Joint Council and for the Trade and Development Committee [pdf, 169 kB] anglický 05.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnej rade zriadenej v rámci Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Spoločnej rady a Výboru pre obchod a rozvoj [docx, 88 kB] slovenský 05.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnej rade zriadenej v rámci Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Spoločnej rady a Výboru pre obchod a rozvoj [pdf, 346 kB] slovenský 05.11.2018 Annex Annexes