Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Council established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the on part, and SADC EPA States, of the other part as regards the adoption of the Rules of Procedure for Dispute Avoidance and Settlement and the Code of Conduct for Arbitrators and Mediators


Identifikátor aktu: COM(2018)729
Medziinštitucionálny kód: 2018/0377 (NLE)
Názov: Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Council established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the on part, and SADC EPA States, of the other part as regards the adoption of the Rules of Procedure for Dispute Avoidance and Settlement and the Code of Conduct for Arbitrators and Mediators
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 05.11.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/122
Názov procesu: COM(2018)729 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnej rade zriadenej v rámci Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Council established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the on part, and SADC EPA States, of the other part as regards the adoption of the Rules of Procedure for Dispute Avoidance and Settlement and the Code of Conduct for Arbitrators and Mediators [docx, 81 kB] anglický 05.11.2018 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Council established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the on part, and SADC EPA States, of the other part as regards the adoption of the Rules of Procedure for Dispute Avoidance and Settlement and the Code of Conduct for Arbitrators and Mediators [pdf, 153 kB] anglický 05.11.2018 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnej rade zriadenej v rámci Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku v oblasti predchádzania sporom a ich urovnávania a kódexu správania pre rozhodcov a mediátorov [docx, 83 kB] slovenský 05.11.2018 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnej rade zriadenej v rámci Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku v oblasti predchádzania sporom a ich urovnávania a kódexu správania pre rozhodcov a mediátorov [pdf, 325 kB] slovenský 05.11.2018 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Council established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the on part, and SADC EPA States, of the other part as regards the adoption of the Rules of Procedure for Dispute Avoidance and Settlement and the Code of Conduct for Arbitrators and Mediators [docx, 94 kB] anglický 05.11.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Council established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the on part, and SADC EPA States, of the other part as regards the adoption of the Rules of Procedure for Dispute Avoidance and Settlement and the Code of Conduct for Arbitrators and Mediators [pdf, 283 kB] anglický 05.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnej rade zriadenej v rámci Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku v oblasti predchádzania sporom a ich urovnávania a kódexu správania pre rozhodcov a mediátorov [docx, 92 kB] slovenský 05.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnej rade zriadenej v rámci Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku v oblasti predchádzania sporom a ich urovnávania a kódexu správania pre rozhodcov a mediátorov [pdf, 371 kB] slovenský 05.11.2018 Annex Annexes