Naspäť na výsledky hľadania

"Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Trade and Development Committee established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the SADC EPA States, of the other part as regards the adoption of the Roster of Arbitrators"


Identifikátor aktu: COM(2018)730
Medziinštitucionálny kód: 2018/0378 (NLE)
Názov: "Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Trade and Development Committee established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the SADC EPA States, of the other part as regards the adoption of the Roster of Arbitrators"
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 05.11.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/121
Názov procesu: COM(2018)730 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod a rozvoj zriadenom na základe Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Trade and Development Committee established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the SADC EPA States, of the other part as regards the adoption of the Roster of Arbitrators [docx, 82 kB] anglický 05.11.2018 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Trade and Development Committee established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the SADC EPA States, of the other part as regards the adoption of the Roster of Arbitrators [pdf, 234 kB] anglický 05.11.2018 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod a rozvoj zriadenom na základe Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie zoznamu rozhodcov [docx, 82 kB] slovenský 05.11.2018 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod a rozvoj zriadenom na základe Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie zoznamu rozhodcov [pdf, 322 kB] slovenský 05.11.2018 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Trade and Development Committee established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the SADC EPA States, of the other part as regards the adoption of the Roster of Arbitrators [docx, 83 kB] anglický 05.11.2018 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Trade and Development Committee established under the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the SADC EPA States, of the other part as regards the adoption of the Roster of Arbitrators [pdf, 307 kB] anglický 05.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod a rozvoj zriadenom na základe Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie zoznamu rozhodcov [docx, 83 kB] slovenský 05.11.2018 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod a rozvoj zriadenom na základe Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie zoznamu rozhodcov [pdf, 402 kB] slovenský 05.11.2018 Annex Annexes