Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a Council Implementing Decision amending Implementing Decision 2010/99/EU authorising the Republic of Lithuania to extend the application of a measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax


Identifikátor aktu: COM(2018)727
Medziinštitucionálny kód: 2018/0376 (NLE)
Názov: Proposal for a Council Implementing Decision amending Implementing Decision 2010/99/EU authorising the Republic of Lithuania to extend the application of a measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 05.11.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/120
Názov procesu: COM(2018)727 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2010/99/EÚ, ktorým sa Litovskej republike povoľuje predĺžiť uplatňovanie opatrenia odchyľujúceho sa od článku 193 smernice 2006/112/...