Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union, in the thirty-eighth meeting of the Standing Committee of the Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats, with regards to amendments to Appendices II and III


Identifikátor aktu: COM(2018)731
Medziinštitucionálny kód: 2018/0379 (NLE)
Názov: Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union, in the thirty-eighth meeting of the Standing Committee of the Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats, with regards to amendments to Appendices II and III
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 31.10.2018
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2018/117
Názov procesu: COM(2018)731 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na tridsiatom ôsmom zasadnutí Stáleho výboru pre Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, so z...